Ti si poslednja odbrana moga grada
Mogu da se zakunem u tvoje poštenje
Neprijatelj navire kao stršljen
I stvara mi muku
Došao je čas kada moram da budem jak
Dani koji dolaze ne donose puno
Voleo bih da sam stena na kojoj ti sediš
Ili prozor kroz koji gledaš
Tvoje ruke od gline i tvoja usta od brašna
Čitav su moj svet
Ono što nam preostaje je časna smrt
Neću da govorim o gubitku
Jer ti i ja ne možemo biti poraženi
Oni koji se vole su kao oblak koji je danas ovde
Sutra tamo i celo nebo je njegova postojbina
Pustimo stvari da se dogode
To što su zaverenici svuda oko nas
I što zidine osvajaju njihova ljigava tela
Samo će uzdići mit o nama


Ja sam biće od dima
Ja sam čovek odgurnut i prazan
Pokušavam da se setim svih ljudskih osobina
Neki glas šapuće mi u glavi
Nedostojan si i pun prezira
Ako vam kažem
Da sam čovek čije ruke dodiruju zidove tamnice
Da li ću isprati praroditeljski greh
Živim u duhu koji se obavija oko mene
Živim u samoći koja se cedi i kaplje
Moja ostrva su svuda raštrkana
Na njima su protekli vekovi
Na njima su zbivanja koja će se tek dogoditi
Stvari u koje verujem nisu se dogodile
Moje rođenje je bilo sa kašnjenjem od dvadeset vekova
Pratim uporno svoj bol
Pratim znakove koji su izlomljeni od varvarskih ruku
Ako vam kažem
Da sam onaj koji je stalno tražio dlaku u jajetu
I koji se stalno osvrtao za gnevom
I svojim i tuđim
To su onda moja sudbina i moje negodovanje
Od kojih ne mogu pobeći


Šaljem ti anđela da te čuva
Šaljem ti anđela da ti prenese poruku
Suviše oblačnih dana i suviše izazova
Ima ovaj život
Vrhovi i doline su u stalnoj borbi
Čovek je napravljen po slici Boga
A ipak njegove reči i njegova dela
Pokreće bes
Postoji nehajnost koja će sve progutati
Postoji borba čiji će ishod biti užeglost i prah
Ali u jedno sam siguran
Stvari stoje ovako
Jači samo prividno pobeđuje
Stena nije jača od vode
A ni vreme ne može biti snažnije
Od ovih napora srca


Ne vidim nikoga
Da preuzme odgovornost za svoj život
Razlika između postojanja i nepostojanja
Je samo u onim danima koji nisu uzalud rasuti
Istinite su reči da su zemaljske stvari pepeo i prah
I da se za njih ne treba vezivati
Kada dođemo do kraja puta
Moramo se osvrnuti za onim što je ostalo iza nas
Ako su to vetar i praznina
Pod našim nogama obrušiće se zemlja
Ali to nije istinski kraj
Jedan oblik preobražava se u drugi
I tako smo večiti putnici
Zvezda koja nas vodi jednoga dana će se ugasiti
Ako nismo naučili da stvari nazivamo pravim imenima
I ako ne znamo da se vrlina stiče u znoju i strpljenju
Prezir podsmeh i bol postaće jama
U kojoj smo se i protiv svoje volje našli


Znam da smrt nema samo jedno lice
Od svih dogmi najveća je
Da sunce izlazi na istoku i zalazi na zapadu
Ono nikada nije izašlo i nikada nije zašlo
I mi ga nikada nismo videli
Svet malih stvari je onaj koji volim
Video sam mnogo ljudi kako padaju
I kako se dižu
Zakon oblika potkovice
Ili vrata koja se zatvaraju
Danju tumaram pričajući o vrlini
A noću postajem senka
Poredak malih stvari odlučuje o velikim


Neka moja smrt ostane tajna
Dozvoljavam samo jednom cvetu da izraste
Iz pukotina gde stoje moje stope
Ljudi koje srećem
Pokušavaju da ukradu jedan deo mene
Ali ja ne mogu da im dam ono što nemam
A ni oni ne mogu dobiti ono što im ne pripada
Svet je mesto gde se ukrštaju svi napori
Bilo bi neozbiljno dozvoliti da ih stihija nadjača
U mom pamćenju postoje različiti oblici i pojmovi
Tvoja ljubav odbačena cipela uništen grad
Neko je rekao da su svako mesto i svaki trenutak
Pogodni za umiranje
Ali ja bih da to ipak bude kada se dan deli od noći
Kada se zatavaraju kapci i usporava korak
I kada samoća podiže zid koji nas čini skrivenim