NOĆ U NAMA

ČEKANJE

( Juče su počele kiše )

( Ova ljubav pripada meni )

( Stariji sam od tebe oče )

( Kada prestanem da budem čovek )

( Sakrio sam svoj dodir )

III ( Iz poeme Noć u nama )

ČEKANJE

Našao sam spokoj
A onda ga izgubio
Obuzelo me je trajanje
Drhtaj kućnog sata
Cviljenje preklanog psa
Ne spavam
Ni trena
Volim te i znaj
Malena lampa još uvek gori
Od dana kada si otišla
Čekam te

( Juče su počele kiše )

Juče su počele kiše
Čekali smo dve hiljade godina na njih
Sa njima učimo da hodamo
Njih udišemo
Koliko puta sam ti rekao
Da se ne osvrćeš
Nanizane ulice prete oštrim kandžama
Ko si ti
Ko je dete sa očima stepe
Danas padaju kiše
Mi čučimo zagrljeni
Prokisli od usamljenosti
Ko si ti
Ko je taj što hoda u tvojim snovima

( Ova ljubav pripada meni )

Ova ljubav pripada meni
Kao i ove ruke
Možeš da vičeš
Možeš da vikanjem
Uplašiš ptice
Ja te volim
I ti mene možda voliš
Naša je ljubav mermerni stub
Koji treba klesati
Sa puno znoja
Sa puno patnje

( Stariji sam od tebe oče )

Stariji sam od tebe oče
I od tebe majko
Odaju vas trošne oči
I ispucala usta
Ti si majko uvek bila prezaposlena
Motanjem tuge na koturove
A ti si oče bio eho koji traje
Masivna stena izobličena gordošću
I razumom
Ali došao je dan kiše
Dan kada nisi više majko
Spavala sa mojim odlascima
Jer otići znači suočiti se sa sobom
A ti to nisi mogla
Jer starost ne može poneti
Dve kofe sa izvora
A ti oče
Ti sada mene zovi ocem
A ja ću tebe sinom
Od dve dubine postaće jedna
Strahovita praznina prožeta sećanjem
I nemojte saginjati glave
Biti otac i biti majka
Znači biti deo neba
Deo oblaka
Deo kapljice
Koji će nestati u ispucaloj zemlji

( Kada prestanem da budem čovek )

Kada prestanem da budem čovek
Znaću da sam te voleo
Bili smo rastrgnuti
Ti onaj rukav na severu
Ja ona kapa na jugu
Moj strah otiče kao pesak
Tvoja ljubav izgara na suncu
I što se više trudimo
Boje postaju sve tamnije
Sve liči na smrt
Na modre promrzle prste
Kasno je
Moljci su izgrizli stazu
Kojom smo hodali
Ne letimo
Ne plašimo se praznine
A ipak nas nema

( Sakrio sam svoj dodir )

Sakrio sam svoj dodir i svoj prošli život
U telo tvojih nadanja
Zaogrnuti smo ćutanjem
Ti si na severu
Jelenski rogovi nađeni u snegu
I položeni na raskršću
Iskopali su jamu u mojim očima
Slep sam
Dotakao sam tvoje grudi
Ti se povlačiš
Tanana zvezda povlači svoje pipke
Ali znam i tvoj oblik i tvoje ime
Čuvam ih kao stradalnike u kajanju vremena
Ti si moja crnina
Pečeš me i boliš
Upijaš zrake mojih ruku
Zatreperila si konture mog dodira
On spušta prve magle na tvoje oči
Grudi ti prekriva zvezdanim injem
I spojenim usnama ispušta zvižduk
Koji pokreće kompoziciju tela u zanosu
Osuđena si da izgubiš
Oduzimam ti materinstvo
Bacam crvenu so u oči
Zaokret je davno prošao
Konkavnost moje duše našla je žižu
U tvojim očima
Posmatram te kroz hiljadu godina
Nadživela si monsune i plač bambusa
Pripadaš mom pogledu
Boravim u tebi kao Vinsent u Arlu
Sedim u tebi
Ti si moja spavaća soba
Na zidovima vise portreti ljubavi
I ne dozvoljavaš posete
Samo jedna topola svojim velikim očima
Ispraća odlazak i povratak ruku
One hrle uvek ka tebi

III ( Iz poeme Noć u nama )

Noć hvata svoj plen
Odbijamo da pomognemo
Posle jednog jao
Malo smo tužni
Krvava kolena ne bole puno
Zubi grizu mladost
Nema vremena da ostarimo
Kazna kazna i kazna
Bićeš kažnjen
Sa trideset znam tek toliko
Da se mnogo stidim
Prevrćem džepove
I tražim nešto svoje
Umem da se podvučem
Pod kožu
I tako preživim
Ja sam veliki plik
U kome pulsira srce
Majka na nebu
Otac u kancelariji
Smešna reč
Sunđer koji otima
Deci detinjstvo
Kada sam bio mali
Bio sam pametno dete
Sada nisam mali
Nisam ni pametan
Ličim na eksponat
Iz neolita
Svaki dodir me lomi
Juče sam pljuvao krv
Da baš krv
U toj silnoj gomili
Gubim sve što imam
Stari morževi
Dobro tuku laktovima
Izbili su mi dva zuba
Nahuškali su majku protiv oca
To me najviše boli
Ostalo je nebitno
Kuglica iz nosa
Sjajan projektil koji pogađa cilj
Kako sam je voleo
Mogao sam da dobijem
Prvu nagradu za to
Ali niko ne vidi ljubav
Šutiraju je
Eno je u dronjcima
Sva sklupčana
Ponoć mi uzima
Sve što sam voleo
Moj san pripada drugome
Moja duša pripada drugome
Prijatelj dolazi na dve noge
A odlazi na četiri
Istina
Lavež je draži od govora
Ono što sam voleo
Ime je koje bledi
Mucam i zaboravljam
Neko mi uzima
Mladost i snagu
Kada sam slab
Vikao bih mama
Sada sam slab i vičem
Ali niko me ne čuje
To je zbog vas
Gađate me praćkom
I lepite mi žvakuSamo mi pakostite
Koliko vam je godina
Kako se odvratno cere
Ta vaša ohola lica
Ja vas prepoznajem
Postali ste stariji
I strašno ste lukavi
Ti si dželat
Ti si dželat
I ti si dželat
Krvnici na nebu
Krvnici na zemlji
Gušim se
Alergičan sam na krv
Ponovo vičem mama
Kako sporo trčim
I nemam snage
Glad i pohlepa
Atlas su čoveka
Sve se oduzima i pleni
Sakri osmeh
Dobićeš po ustima
Ko je siromašan
Duguje život
Ko je bogat
Biće još bogatiji
Ali neće moći
Da se seti
Jedno ime se ne kupuje
Crna ruka nije nežna
I krik nije baš prijatan
A ipak je tako
Nije da likujem
Sve su to vreće sa peskom
Dižete zid
A voda podriva odozdo
Večera je na stolu
Kako nas glad načini slepim
Ko sam ja
Slepac ne postavlja to pitanje.